Jednací řád  

 

 Obecná ustanovení 

 1. V těchto všeobecných podmínkách najdete pravidla a prohlášení pro používání webových stránek přístupných na adrese www.pleasure.cat
 2. Uživateli musí být nejméně 18 let,  kteří potvrdí při registraci, že si tyto obchodní podmínky přečetl a rozumí jim a s těmito podmínkami zcela a bez omezení souhlasí.
 3. Zakazuje se poskytovat materiály pro nezletilé.
 4.  Kontaktujte se se  správcem internetového portálu na adrese

e-mail: support@pleasure.cat od ponělí do pátku od 9:00 do 16:00 kromě svátků
5.  Provozovatel je oprávněno jednostranně a s okamžitou platností ukončit registraci Uživatele v případě, že Uživatel používá Portál v rozporu s těmito Podmínkami, právním řádem nebo k újmě Provozovatele či třetích osob..

 1. Nabídky publikované na webových stránkách jsou pouze orientační a představují obchodní nabídky
 2. Za nesprávné údaje, nebo jiné porušení práv, které se objeví na straně poskytovatele platebních služeb nebo jiné třetí strany, nenese provozovatel žádnou odpovědnost. V případě doložení tohoto materiálu událost bude okamžitě odstraněn.
 3. Provozovatel website nenese žádnou odpovědnost  za inzeráty, které se nacházejí na tím portálu.  
 4. Zakázán je jakýkoliv obsah, který porušuje platné zákony, zejména porušuje autorský zákon.  Dále je zakázán hrubě urážlivý či nemorální obsah, obsah úmyslně poškozující třetí osoby, či takové užívání portálu, které ho úmyslně narušuje, přetěžuje či poškozuje jeho jméno.
 5.  Website funguje v souladu s polským právem a zákonem ze dne 18. července 2002 o elektronických službách (Sbírka zákonů č. 144, položka. 1204).
 6.  Je zakázáno založení více účtů jednou osobou a poskytování účtu jiným osobám
 7. Provozovatel má právo zablokovat uživatele a odstranit obsah v případě porušení ustanovení nebo polského zákona
 8. Registrace Uživatele může být provedena dálkově prostřednictvím Portálu, kterou Uživatel provede vyplněním příslušného formuláře na Portálu.
 9. Po registraci můžete  přidat inzerát, obrázky a  jě upravovat.
 10.  Registrace účtu v obchodě znamená zároveň vyjádření souhlasu s uchováváním a zpracováním osobních údajů obsažených v registračním formuláři podle platných předpisů polského zákona o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (polská sbírka zákonů Dz. U. 2002, č. 101, spis. zn. 926 s pozdějšími změnami).
 11. Osobní údaje nebudou sdělovány třetím osobám, s výjimkou nutné technické podpory tohoto webového portálu.
 12. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně ale je podmínkou k použivaní internetové služby.
 13. Společnost www.pleasure.cat nepřebírá žádnou záruku či odpovědnost za vytváření a pravdivost obsahu sdělení uživatelů .

 

Registrace Uživatele a ochrana dat 

 

Podmínky umístění reklamy na webových stránkách

Pokud uveřejnite fotku na tuto stránce souhlasíte s podmínkami ustanovení  a musite vyplňt registrační formulář.

Veškerý obsah zveřejněny v oznámení, stejně jako obrazy, musí být pravdivé a přesné.

 1. Fotografie, která je uveřejna na stránce musí patřit k stejné osobě do které přináleží telefonní čislo.
 2. Jedná osoba může nápsat jeden inzerát.
 3.  Uživatel je odpovědný za veškeré informace, které vloží do systému. Všechny informace zde uvedené jsou použity pro účely zprostředkování kontaktu a nemůže je vidět nebo měnit třetí strana.
 4. Uživatel má  autorské a vlastnictví  práva   do fotografií.
 5. Inzeráty mohou být umístěny pouze do jedné sekce katalogu.
 6. Není dovoleno, aby uživatel využíval nabízené služby pro komerční účely.
 7. Uživatel může nápsat jeden inzerát. Pokud chce nápsat víc inzerátů musí mít povolení.
 8. Jedná umístěná fotografie musí mít minimalní velikost 350px. 
 9. Jedná umístěná fotografie musí ukázyvat celou postavu uvedené osoby.

10. Na portálu uživatel musí mít více než jednu fotku, v jíném připadě inzerát nebude akceptovan Provozovatelem .

11. Na portálu uživatel může mít neomezené množství fotek ačkoliv Provozovatel má pravo jě vybrat a zrušit.

 1. 12.  Fotky nemohou být starší než jeden rok.

13. Fotky nemohou být modyfikovaní.

14. Fotky, které jsou inzerátem musí mít dobrou kvalitu.

15. Na fotografií nemohou být umístěné  internetové adresy, údaje o adresach, atd.

16. Fotky musí být oryginalní a  být soukromým majetkem   Uživatele.

17. Uživatel musí mít zakrýtý obličej. Pokud uživatel chce mít objevený obličej musí poslat oznámení k provozovateli.  Fotka po veryfikací a podepsání deklaracji, kde dáva souhlas na publikaci fotky na stránce www.pleasure.cat , na které se nachazí.   

18. Uživatel je odpovědný za veškeré informace, které vloží do systemu.

19.  Anonse jsou zobrazení náhodně .  

20. Inzeráty zveřejněné do dnu  15-03-2017 jsou bezplatní. Po tomto datu všechny inzeráty budou platní. Uživatel , který chce použivát portál musí vykoupít předplatné 30 denní nebo 90 denní .

21. Důsledkem nezaplacení předplatného je přenos   ho do archiva .

22. Inzerát může být zrušen před zaplacením předplatného na základě napsaného ohlášení do provozovatele.

23. Uživatel, který publikuje své kontaktní údaje , fotky souhlasí s jejich zveřejněním.

24. Provozovatel může zmodernizovat inzerát aby mohl opravít chyby.

25. Za škody způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob nebo jiných chyb není poskytovatel služeb odpovědný. Jakékoli chyby nebo poškození systému, které jsou stanoveny, budou po lokalizaci co nejdříve odstraněny
Pokud bude poskytovatel služeb zažalován pro porušení povinností ze smlouvy, popř. bude požadována náhrada škody, za kterou je odpovědný uživatel bude uživatel pohnán k zodpovědnosti za své jednání a bude u něj uplatněna nejen náhrada škody, ale i náklady spojené s vymáháním pohledávky, tj. zejména náklady právního zastoupení a soudní poplatky.

26. Uživatel je odpovědný za pravidelné aktualizace dat nebo změny.

27. Provozovatel portálu  si vyhrazuje právo vymazat inzerát  bez bez udání důvodu.

Konečná prohlášení

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto podmínek do budoucna
 2. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami podmínek
 3. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb portálu Erotickykontakt.cz po provedení těchto změn, má se za to, že se změnami podmínek bez výhrad souhlasí.

 

Vyber jazyk

polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls