Nuostatai

 

Bendrosios nuostatos

 

 1. Šios naudojimo sąlygos nustatato taisykles, pagal kurias galima naudotis  interneto svetaine www.pleasure.cat
 2. Naudotis šia interneto svetaine gali tik pilnamečiai asmenys, kurie susipažino su nuostatų turiniu ir sutinka su visomis naudojimo sąlygomis.
 3. Puslapio turinio ir jokios kitos medžiagos negalima platinti nepilnamečiams.
 4. Jūs galite susisiekti su svetainės administratoriumi elektroniniu paštu: support@pleasure.cat nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9:00 iki 16:00, išskyrus švenčių dienas.
 5. Interneto svetainės administratorius gali užblokuoti vartotojo paskyrą, jei vartotojas pažeidė portalo naudojimo taisykles.

 

 1. Šiame interneto puslapyje skelbiami pasiūlymai yra informacinio pobūdžio ir nesudaro komercinių pasiūlymų.
 2. Interneto svetainės administratorius neprisiima atsakomybės dėl patalpintų tekstų ir nuotraukų, kurie yra plagiatu arba kurių turinys neatsako tikrovei. Žinoma, tuo atveju, jeigu toks įvykis bus dokumentuotas neatitinkančios medžiagos bus nedelsiant pašalintos.
 3. Interneto svetainės administratorius neprisiima atsakomybės dėl svetainėje patalpintų anonsų, skelbimų ir neautorizuoja tekstų, kuriuos skelbia vartotojai.
 4. Svetainėje negalima skelbti jokių medžiagų, susijusių su turto ir trečiųjų asmenų gero vardo pažeidimų, vulgarių posakių, tekstų skatinančių smurtą, neapykantą ir diskriminaciją visose jos prasmėse.
 5. Interneto svetainė veikia pagal Lenkijos įstatymus, tame pagal Lenkijos Respublikos 2002 m. liepos 18 d. įstatymą apie paslaugų tiekimą elektroninių būdų (Įstatymų oficialusis leidinys Nr 144, poz. 1204).
 6. Kiekvienas užsiregistravęs vartotojas, turi žinoti, kad padarė tai savo reikmėms ir negali pateikti savo paskyros duomenų tretiesiems asmenims.
 7. Svetainės administratorius turi teisę pašalinti vartotoju patalpintas informacijas, neatitinkančias šioms nuostatoms arba pažeidžiančias Lenkijos Respublikos įstatymus.

 

 Vartotojo registracija ir asmens duomenų platinimas

 

 1. Norint pridėti pranešimą reikia užsiregistruoti svetainėje. Užsiregistruoti galima užpildant blanką.
 2. Po registracijos, galima pridėti skelbimą ir nuotraukas bei juos redaguoti.
 3. Registruojant paskyrą interneto svetainėje vartotojas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi pagal Lenkijos Respublikos 1997 m. rūgpjučio 29 d. įstatymą dėl asmens duomenų apsaugos (Įstatymų oficialusis leidinys 2002 Nr 101, poz. 926, su vėlesniais pakeitimais).
 4. Svetainės administratorius dės visas pastangas, kad duomenys būtų visiškai saugūs ir neprasiskverbtų į trečiųjų asmenų rankas, kad neliktų sugadinti ar prarasti.
 5. Visi duomenys bus tvarkomi ir saugomi pagal taikytinus įstatymus.
 6. Kiekvienas vartotojas savanoriškai suteikia asmeninę informaciją, tačiau jos suteikimas yra būtinas norint naudotis šia svetaine.
 7. Interneto svetainės administratorius neprisiima atsakomybės dėl netikros informacijos įtraukimo į registracijos anketą arba į skelbimą.

Skelbimų patalpinimo interneto svetainėje sąlygos

 

 1. Patalpinant skelbimą vartotojas sutinka su nuostatų sąlygomis bei užpildo registracijos anketą.
 2. Rašant skelbimą, kiekvienas asmuo turi pateikti savo asmens duomenys, atitinkančius tikrovei. Telefono numeris negali priklausyti trečiajam asmeniui.
 3. Visas skelbimo turinys, taipogi nuotraukos, ​​turi būti tikras, atitinkantis tikrovei.
 4. Patalpinta nuotrauka turi priklausyti tam pačiam asmeniui, kuriam priklauso telefono numeris.
 5. Vienas asmuo gali paskelbti svetainėje tik vieną skelbimą.
 6. Kiekvienas vartotojas patalpines skelbimą pareiškia, kad nepažeidžia trečiųjų amenų turto ar kitų teisių, taip pat autorių teisių ir intelektinės nuosavybės.
 7. Kiekvienas vartotojas patalpines skelbimą ir nuotrakas pareiškia, kad turi jiems visas teises.
 8. Skelbimai turi būti paskelbti pagal atitinkamą kategoriją.
 9. Negalima talpinti komercinių, pvz., pirkimo, o taip pat nuomos arba turinčių reklamos pobūdį, pasiūlumų.

10. Paskyros vartotojas gali parašyti tik vieną skelbimą, norint pridėti daugiau turi rašytiniu būdų (elektroniniu paštu) kreiptis sutikimo į administratorių.

11. Vienos svetainėje paskelbtos nuotraukos minimalus dydis privalo turėti 350 px.

12. Vienoje iš svetainėje paskelbtų nuotraukų turi būti parodytas visas vartotojo siluetas.

13. Interneto svetainėje reikia patalpinti daugiau negu vieną nuotrauką, kitokių skelbimų administratorius nepriims.

14. Portale galima pridėti neribotą nuotraukų skaičių, tačiau svetainės administratorius gali jas atsijoti ir pašalinti pagal techninės svetainės sąlygas.

15. Pridedamos nuotraukos negali būti senesnės nei 1 metų.

16. Pridedamos nuotraukos negali būti pakeistos, perdirbtos, negali būti pakeistas kontrastas ar ryškumas.

17. Visos nuotraukos paskelbtos kaip pasiūlymas turi būti geros kokybės, tinkamos spalvos (ne per tamsios, ne pernelyg peršviestos), ir privalo turėti atitinkamą spalvos intensyvumą.

18. Nė vienoje iš pridėtų nuotraukų negali būti matomi interneto adresai, adresų duomenys, kompiuterio ekranai, laikraščių puslapiai.

19. Nuotraukos turi būti originalios ir priklausyti vartotojui, negali būti paimtos iš žurnalų ar interneto svetainių.

20. Visose nuotraukose, pridėtose prie skelbimų, turi būti uždengti veidai. Jeigu vartotojas nori, kad nuotrauką būtų paskelbtą su matomu, neuždengtu veidu turi nusiųsti prašymą interneto svetainės administratoriui. Nuotrauka gali būti paskelbta su matomu vartotojo veidu  po asmeninio vartotojo patikrinimo administratoriumi, bei po to, kai vartotojas pasirašys deklaraciją, kurioje sutinka su nuotraukos patalpinimų pažinčių svetainėje www.pleasure.cat, kurioje yra užsiregistravęs.

21. Kiekvienas vartotojas prisiima visą atsakomybę už tekstą ir nuotraukas paskelbtus savo skelbime.

22. Visi pažinčių svetainėje paskelbti anonsai yra rodomi atsitiktine tvarka, ir dėl to kiekvieną kartą gali būti rodomi kitokia tvarka.

23. Skelbimai pridėti nuo 15-03-2017 dienos yra skelbiami nemokamai. Visi skelbimai pridėti po šios dienos bus mokami. Norint naudotis svetaine vartotojas turi nupirkti abonamentą 30 arba 90 dienų.

24. Nesumokėjimas už abonamentą lyginasi jo perkelimui į archyvą.

25. Skelbimas gali būti pašalintas prieš abonamento galiojimo pabaigą, kai tokį norą išreišks vartotojas ir raštu praneš apie tai interneto svetainės administratoriui.

26. Vartotojas, kuris interneto svetainėje pateikia kontaktinę informaciją, skelbimą ir nuotraukas, išreiškia sutikimą jų paskelbimui.

27. Administratorius gali ištaisyti skelbimą norint pašalinti rašybos klaidas ar tekstą pažeidžiantį šias nuostatas.

28. Jeigu administratorius pastebės nuostatų arba įstatymų pažeidimus, arba tai kad vartotojas nori pakenkti interneto svetainės veikimui arba trečiajam asmeniui, administratorius turi teisę pranešti apie tai teisėsaugai, užblokuoti paskyrą, o apmokėtas abonamentas nebus grąžinamas.

29. Vartotojas privalo pakeisti duomenys kiekvieną kartą, kai jie pasikeičia.

30. Administratorius gali atsisakyti pridėti skelbimą nepateikdamas konkrečios priežasties.

 

Baigiamosios nuostatos

 

 1. Interneto svetainės administratorius turi teisę daryti pakeitimus nuostatuose.
 2. Nuostatų pakeitimai įsigalios nuo jų įvedimo datos.
 3. Naudodamiesi portalu, vartotojai sutinka su visais aukščiau nurodytais nuostatų punktais.

 

Pasirink kalbą

polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls