Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze warunki regulaminu określają zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.pleasure.cat
 2. Korzystać z serwisu internetowego mogą jedynie osoby pełnoletnie, które zapoznały się z treścią regulaminu oraz akceptują jego warunki i postanowienia.
 3. Nie można udostępniać treści ani materiałów osobom nieletnim.
 4. Można kontaktować się z administratorem serwisu internetowego pod adresem e-mail: support@pleasure.cat od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 z wyłączeniem świąt.
 5. Administrator serwisu internetowego może zablokować konto użytkownika jeśli łamie on zasady korzystania z portalu.
  1. Oferty zamieszczane w serwisie internetowym mają charakter informacyjny i nie stanowią ofert handlowych.
  2. Administrator serwisu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane teksty czy zdjęcia będące plagiatem lub nie będące prawdziwą treścią. Oczywiście w przypadku udokumentowania niniejszego zdarzenia niezwłocznie materiały zostaną usunięte.
  3. Administrator serwisu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane na portalu anonse, ogłoszenia i nie autoryzuje tekstów zamieszczanych przez użytkowników na portalu.
  4. Na portalu nie wolno zamieszczać żadnych treści związanych z naruszeniem dobra oraz dobrego imienia osób trzecich, wulgarnych wyrażeń, tekstów propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminacji we wszelkim jej rozumieniu.
  5.  Serwis internetowy funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
  6. Każdy rejestrujący się użytkownik robi to na własne potrzeby i nie może udostępniać konta osobom trzecim.
  7. Administrator portalu ma prawo usunąć zamieszczone treści, które są niezgodne z brzmieniem niniejszego regulaminu, bądź naruszają prawo polskie.

Rejestracja użytkownika oraz udostępnianie danych osobowych

 1. Aby dodać anons należy zarejestrować się w serwisie internetowym. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza.
 2. Po dokonanej rejestracji można dodawać ogłoszenie, zdjęcia oraz je edytować.
 3. Rejestrując konto w portalu wyraża się zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 4. Administrator serwisu internetowego  dołoży wszelkich starań aby dane były w pełni zabezpieczone i nie przedostały się w ręce osób trzecich oraz nie zostały uszkodzone czy też utracone.
 5. Wszystkie dane będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z prawem.
 6. Każdy użytkownik portalu dobrowolnie podaje swoje dane osobowe jednak jest to element niezbędny do korzystania z serwisu.
 7. Administrator portalu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczenie niepoprawnych lub nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym czy też ogłoszeniu.

 

Warunki zamieszczenia ogłoszeń w serwisie internetowym

 1. Zamieszczając ogłoszenie akceptuje się warunki regulaminu oraz wypełnia formularz rejestracyjny.
 2. Zamieszczając ogłoszenie każda osoba musi podać własne dane osobowe i zgodne ze stanem faktycznym. Numer telefonu nie może należeć do osoby trzeciej.
 3. Wszelkie treści zamieszczane w ogłoszeniu jak również zdjęcia muszą być prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
 4. Zamieszczone zdjęcie musi należeć do tej samej osoby co numer telefonu.
 5. Jedna osoba może zamieścić w serwisie internetowym tylko jedno ogłoszenie.
 6. Zamieszczając ogłoszenie, każdy użytkownik deklaruje, że nie narusza dóbr osobistych ani żadnych praw osób trzecich, jak również praw autorskich, majątkowych i własności.
 7. Każdy użytkownik zamieszczając zdjęcie i ogłoszenie oświadcza, że ma do nich pełnie praw autorskich i majątkowych.
 8. Ogłoszenia muszą być zamieszczane w odpowiedniej kategorii.
 9. Nie wolno zamieszczać ofert kupna, wynajmu ani mających charakter reklamowy.
 10. Użytkownik konta może zamieścić tylko jedno ogłoszenie, aby dodać kolejne musi wystąpić na drodze pisemnej (e-mail) o zgodę.
 11. Jedno z zamieszczonych zdjęć w ogłoszeniu musi mieć minimalny wymiar 350px. 
 12. Jedno z zamieszczonych zdjęć na portalu musi przedstawiać pełną sylwetkę osoby zamieszczającej.
 13. Należy zamieścić w serwisie więcej niż jedno zdjęcie, w przeciwnym razie takie ogłoszenia nie będą akceptowane przez administratora.
 14. Na portalu można zamieścić nieograniczoną liczbę zdjęć jednak administrator serwisu może je wyselekcjonować i usunąć zgodnie z warunkami technicznymi serwisu.
 15. Zamieszczane fotografie nie mogą być starsze niż 1 rok.
 16. Zamieszczane zdjęcia nie mogą być modyfikowane, przerabiane, zmieniany kontrast ani jaskrawość.
 17. Wszelkie zdjęcia zamieszczane jako oferta muszą być dobrej jakości, odpowiednich barw (nie zbyt ciemne, ani nie prześwietlone), oraz posiadać odpowiednie natężenie kolorów.
 18. Na żadnym z zamieszczonych fotografii nie może być widać adresów internetowych, danych adresowych, ekranu komputera, stron z gazet.
 19. Zdjęcia muszą być oryginalne i własnością użytkownika, nie mogą być zaczerpnięte z czasopism czy też stron internetowych.
 20. Wszelkie zdjęcia zamieszczane w ogłoszeniu muszą mieć zakryte twarze, jeśli użytkownik chce aby fotografia została opublikowana z odsłoniętą twarzą musi wysłać takie zgłoszenie do administratora serwisu. Zdjęcie może zostać opublikowane z odsłoniętą twarzą w momencie osobistej weryfikacji przez administratora oraz po podpisaniu oświadczenia, gdzie wyraża zgodę na publikację fotografii w serwisie towarzyskim www.pleasure.cat , na której się znajduje.   
 21. Każdy użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za teks i zdjęcia zamieszczone we własnym ogłoszeniu.
 22. Wszelkie zamieszczane anonse na portalu towarzyskim wyświetlane są w sposób losowy i każdorazowo mogą wyświetlać się w innej kolejności.
 23. Ogłoszenia zamieszczone do dnia 15-03-2017 są publikowane bezpłatnie. Wszystkie ogłoszenia po tej dacie będą płatne. Aby korzystać z portalu użytkownik powinien wykupić abonament 30 dniowy lub 90 dniowy.
 24. Nieopłacenie abonamentu skutkuje przeniesieniem go do archiwum.
 25. Ogłoszenie może zostać usunięte przed upływem abonamentu na podstawie pisemnego zgłoszenia do administratora serwisu internetowego.
 26. Użytkownik zamieszczający w serwisie internetowym dane kontaktowe, ogłoszenie oraz zdjęcia wyraża zgodę na ich publikację.
 27. Administrator może zmodernizować ogłoszenie aby usunąć błędy w pisowni lub naruszające regulamin.
 28. Jeśli administrator dopatrzy się naruszeń regulaminu, złamania prawa lub działania na szkodę serwisu internetowego bądź na szkodę osoby trzeciej może powiadomić organy ścigania, zablokować konto, a opłacony abonament nie podlega zwrotowi.
 29. Użytkownik ma obowiązek zmienić dane za każdym razem gdy ulegają one zmianie.
 30. Administrator serwisu może odmówić publikacji ogłoszenia bez podania konkretnej przyczyny.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator serwisu internetowego ma prawo do wprowadzenia zmian w  regulaminie.
 2. Zmiany w regulaminie będą wchodzić w życie z dniem ich wprowadzenia.
 3. Korzystając z portalu wyraża się zgodę na wszystkie powyższe punkty regulaminu.

Wybierz język

polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls