Predpisy


Všeobecné ustanovenia
1. Uvedené predpísané podmienky ustanovujú pravidlá pre používanie webovej stránky na adrese www.pleasure.cat
2. Používať internetovú stranu môžu len dospelí, ktorí sú oboznámení s obsahom pravidiel a akceptujú všetky podmienky.
3. Nie je možné zdieľať akýkoľvek obsah alebo materiál maloletým osobám.
4. Môžete kontaktovať správcu webu na e-mail: support@pleasure.cat od pondelka do piatku od 9:00 do 16:00 hodín, s výnimkou sviatkov.
5. Správca internetovej stránky môže zablokovať užívateľský účet v prípade, že uživateľ porušil pravidlá pre používanie portálu.
1 Ponuky zverejnené na webových stránkach majú len informatívny charakter a nepredstavujú obchodné ponuky.
2. Administrátor webovej stránky nenesie zodpovednosť za texty a obrázky, ktoré sú plagiátom alebo nemajú pravdivý obsah. Samozrejme, že v prípade zdokumentovania takých materiálov, isté budú okamžite odstránené.
3. Správca webu nie je zodpovedný za zverejnené reklamy na webových stránkach, a neoprávňuje texty uverejnené na portáli zo strany užívateľov.
4. Na webovej stránky sa nesmu zanechávať žiadne správy, ktoré porušujú pravidla a právo tretích osôb, vulgárne výrazy, texty propagujúce násilie, nenávisť, diskrimináciu vo všetkých významoch.
5. Internetový servis funguje v súlade s poľským právom a Ústavou z 18. júla 2002. roku o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov č. 144, položka 1204).
6. Každý registrovaný užívateľ koná pre svoje vlastné potreby,  je zakázané poskytovať konto tretím osobam.
7. Administrátor portálu má právo odstrániť zverejnený inzerát, ktorý je v rozpore so znením týchto pravidiel, alebo porušuje poľský zákon.


Registrácia užívateľa a zdieľanie osobných údajov
1 Ak chcete pridať poznámku, mali by ste sa zaregistrovať na internetovej stránke. Registrácia sa uskutočňuje vyplnením formulára.
2. Po registrácii je možné pridať inzerát, obrázky a upravovať ich.
3. Registráciou konta na portáli je vyjadrený súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom z 29. augusta 1997. roku o ochrane osobných údajov (Z. z z 2002 č. 101, poz. 926, v z.n.p.).
4. Správca webovej stránky vynaloží veškeré úsilie, aby údaje boli plne chránené a aby nemohli preniknúť do rúk tretích osôb a aby neboli poškodené alebo stratené.
5. Všetky údaje budú spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom.
6. Každý užívateľ portálu dobrovoľne poskytuje osobné údaje, jednak je to nevyhnutným prvkom pre používanie servisu.
7. Administrator webového portálu nie je zodpovedný za zaradenie nesprávnych alebo nepravdivých údajov v registračnom formulári alebo v inzeráte.
 
Podmienky ponechávania správ na webovej stránke
1. Ponechávaním inzerátu súhlasíte s podmienkami a vyplňujete registračný formulár.
2. Ponechávaním inzerátu, každá osoba musí poskytnúť svoje vlastné osobné údaje v súlade so skutočnosťou. Telefónne číslo nemôže patriť tretej osobe.
3. Všetok obsah zverejnený v inzeráte, rovnako ako obrázky, musí byť pravdivý a v súlade so skutočnosťou.
4. Zverejnené obrázky musia patriť do tej istej osobe ako aj telefónné číslo.
5 Jedna osoba môže ponechať na webovej stránke len jeden inzerát.
6. Ponechávaním inzerátu, každý užívateľ prehlasuje, že neporušuje osobné práva alebo iné práva tretích osôb, ako aj autorské práva a duševné vlastníctvo.
7. Každý užívateľ ponechávajúc obrázky a inzeráty prehlasuje, že má plné autorské a majetkové práva.
8. Inzeráty musia byť zverejnené v príslušnej kategórii.
9. Nie je možné ponechávať ponuky na kúpu, prenájom alebo ponuky, ktoré majú charakter reklamy.
10. Užívateľských účtu môže zakladať iba jeden inzerát, aby pridal ďalšie musí postúpiť na základe písomného (e-mail) dovolenia.
11. Jednen z obrázkov obsiahnutých v inzeráte musí mať minimálny rozmer 350px.
12. Jeden z obrázkov pridaných na stránke musí poskytnúť kompletnú siluetu osoby vysielajúcej.
13. Je nutné zverejniť servisu viac ako jednen obrázok, inak takéto oznámenie nebude prijaté správcom.
14 Na tomto portáli môžete zverejniť neobmedzené množstvo obrázkov, ale správca servisu ho môže vybrať a zlikvidovaný v súlade s podmienkami technickej služby.
15. Vložené obrázky nesmú byť staršie ako jeden rok.
16. Vložené obrázky nesmú byť modifikované, preberané, so zmeneným kontrastom alebo jasom.
17 Všetky obrazy vložené ako ponuka, musia mať dobrú kvalitu, vhodné farby (nie príliš tmavé, alebo príliš svetlé), a mať zodpovedajúcu intenzitu farieb.
18. Žiaden zo zverejnených obrázkov nesmie mať viditeľné internetové adresy, údaje adres, počítačovú obrazovku, stránky novín.
19. Fotografie musia byť pôvodné a vo vlastníctve užívateľa, nemôžu byť prevzaté z časopisov alebo webových stránok.
20. Na všetkych obrázkach zverejnených v inzeráte musia byť zakryté tváre, ak uživateľ chce aby fotografia bola vydaná s odkrytou tvárou, musí zaslať toto oznámenie správcovi. Fotografie môžu byť zverejnené s odkrytou tvárou v momente osobného overenia administrátorom po podpísaní vyhlásenia, ktorým sa súhlasí so zverejnením fotografií na sociálnom servise www.pleasure.cat, na ktorom sa nachádzajú.
21. Každý užívateľ nesie plnú zodpovednosť za text a obrázky pridané vo vlastom oznámení.
22. Všetky inzeráty uverejnené na sociálnom portáli sú zobrazené v náhodnom poradí, a každé z nich môže byť zobrazený v inom poradí.
23. Inzeráty vyslané do dňa 15-03-2017 sú zverejnené zadarmo. Všetky inzeráty po tomto dátume budú spoplatnené. Ak chcete používať portál, musíte si kupiť predplatenie na 30 alebo 90 dní.
24. Nezaplatením predplatného sleduje presunutie istého do archívu.
25. Oznámenie môže byť odstránené pred uplynutím predplatného na základe písomného oznámenia správcovi webu.
26. Uživateľ, ktorý na internetovom servise uvádza kontaktné údaje, inzerát a obrázky, súhlasí s ich zverejnením.
27. Správca môže upgradovať inzerát, aby odstránil pravopisné chyby alebo porušovanie pravidiel.
28. Ak administrátor  zistí porušenie pravidiel, zákona alebo akt na úkor webovej stránky, alebo škodu k tretej osobe, môže kontaktovať zodpovedné orgány, zamknúť účet a tým pádom sa predplatné sa nevracia.
29. Užívateľ je povinný tieto údaje meniť zakaždým, keď dôjde k zmene.
30 Správca môže odmietnuť zverejnenie inzerátz bez udania konkrétnej príčiny.


Záverečné ustanovenia
1. Administrátor webovej stránky má právo spraviť zmeny v predpise.
2. Zmeny v predpisoch nadobudnú platnosť dňom ich zavedenia.
3. Používaním portálu súhlasíte so všetkými bodmi uvedených v predpise.

Vyberte jazyk

polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls