ПРАВИЛА

 

Загальні положення

 

  1. Ці умови правил встановлюють способи користування інтернет-сервісом, що знаходиться під адресою www.pleasure.cat
  2. Користати з інтернет-сервісу можуть тільки особи повнолітні, які знайомі зі змістом правил та погоджуються з даними умовами і настановами.
  3. Не можна переказувати зміст та матеріали особам неповнолітнім.
  4. Можна контактуватись з адміністратором інтернет-сервісу за адресою e-mail: support@pleasure.cat від понеділка до п'ятниці від 09.00 до 16.00 за винятком свят.
  5. Адміністратор інтернет-сервісу може заблокувати профіль користувача, якщо той ламає правила користування сайту.
    1. Пропозиції, що заміщуються, мають характер інформаційний і не

           представляють комерційних пропозицій.

  1. Адміністратор інтернет-сервісу не несе відповідальності за опуб-

           ліковані тексти чи фотографії, які є плагіатом або не відображають

                                  правдивого змісту. Звичайно, у випадку удокументування цієї

                                  події матеріали негайно будуть усунуті.

                       3.        Адміністратор інтернет-сервісу не несе відповідальність за замі-

                                  щувані на порталі анонси, об'яви та не авторизує тексти, що замі-

                                  щуються користувачами на порталі.

                       4.        На порталі не можна заміщувати жодних інформацій, що пов'яза-

                                  ні з порушенням блага і доброго імені третіх осіб, вульгарних ви-

                                  словів, текстів, що пропагують насильство, ненависть, дискримі-

                                  націю у всіх її проявах.

                        5.       Інтернет-сервіс функціонує згідно з правилами польського законо-

                                  давства, а також у відповідності до Закону від 29 серпня 2002 року

                                  ” Про електронні послуги” (Законодавчий вісник №144, пункт

                                  1204).

                        6.       Кожний користувач, що реєструється, робить це для власних по-

                                  треб і не може удоступнювати профіль особам третім.

                        7.       Адміністратор порталу має право видалити розміщену інформа-

                                  цію, яка є несумісною з цими Правилами або порушує польське

                                  право.

 

Реєстрація користувача, а також використання персональних даних.

 

                        1.        Щоб додати повідомлення, потрібно зареєструватись в інтернет-

                                   сервісі. Реєстрація відбувається шляхом заповнення формуляра.                                 

                        2.        Після проведеної реєстрації можна додавати оголошення, фото-

                                   графії, а також їх редагувати.

                        3.        Під час реєстрації профілю на порталі виражається згода на об-

                                   робку персональних даних відповідно до Закону від 29 серпня

                                   1997 року Про захист персональних даних (Закони 2002 р. № 101,

                                   пункт 926, з поправками).

                             

      

 

                        4.       Адміністратор інтернет-сервісу буде прагнути, щоб дані були пов-

                                  ністю захищені і не потрапили в руки третіх осіб, а також не були

                                  пошкоджені або загублені.

                        5.       Всі дані будуть оброблятись і зберігатись згідно з Законом.

                        6.       Кожний користувач порталу добровільно надає свої особисті дані,

                                  це є необхідним елементом, щоб скористатися послугою.

                        7.        Адміністратор інтернет-сервісу не несе відповідальності за вклю-

                                  чення неправильної або помилкової інформації в реєстраційному

                                  формулярі або оголошенні.

 

Умови розміщення оголошень у інтернет-сервісі.

                         

                        1.      Під час публікації оголошення приймаються умови Правил і за-

                                 повнюється реєстраційна форма.

                        2.      Публікуючи оголошення, кожна особа мусить надати власні осо-

                                 бисті дані, які відповідають дійсності. Номер телефону не може

                                 належати третій особі.

                        3.      Всі матеріали, розміщені в оголошенні, як і фотографії, повинні

                                 бути достовірні і відповідати дійсності.

                        4.      Опублікована фотографія повинна належати до тієї самої особи,

                                 що і номер телефону.

                        5.      Одна особа може розмістити на сайті тільки одне оголошення.

.                       6.      Розміщуючи оголошення, кожен користувач стверджує, що не по-

                                 рушує благ чи будь-яких прав третіх осіб, а також авторських,

                                 майнових прав чи особистоі власності.

                        7.      Кожний користувач, розміщуючи фотографію і оголошення, де-

                                 кларує, що має на них повні авторські і майнові права.

                        8.      Оголошення повинні бути розміщені у відповідній категорії.

                        9.      Не можна розміщувати оголошень купівлі, винайму чи таких, що

                                 мають рекламний характер.

                        10.    Користувач профілю може розмістити тільки одне оголошення.

                                 Щоб додати наступне, користувач повинен звернутися письмово

                                 (e-mail) про згоду на це.

                        11.     Одна розміщена фотографія в оголошенні повинна мати міні-

                                  мальний розмір 350 пікселів.

                        12.     Одна з розміщених фотографій на порталі повинна представляти

                                  повний силует особи користувача.

                        13.     Потрібно розмістити більше ніж одну фотографію, в іншому ви-

                                  падку оголошення не буде прийняте адміністратором.

                        14.     На порталі можна розмістити необмежену кількість зображень,

                                  але адміністратор може їх посортувати і видалити згідно з прави-

                                  лами інтернет-сервісу.

                        15.     Розміщувані зображення не можуть бути старіші ніж один рік.

                        16.     Розміщувані зображення не можуть бути зміненими, переробле-

                                  ними. Не можна змінювати контраст і яскравість.

 

 

                      17.     Усі розміщувані зображення повинні бути доброї якості, відповід-

                                ного кольору ( не надто темні і не надто світлі) і мати відповідну

                                інтенсивність кольору.

                      18.     На жодних з опублікованих фотографій не можуть бути видимі  

                                інтернет-адреси, адресні дані, екран комп'ютера, сторінки з газет.

                      19.     Фотографії повинні бути правдиві і належати користувачеві, не мо-

                                жуть бути взяті з журналів або з інших інтернет-сайтів.

                      20.      На всіх зображеннях, розміщених в оголошенні, повинні бути за-

                                 криті обличчя. Якщо користувач хоче, щоб зображення було опуб-

                                 ліковане з відкритим обличчям, то повинен відіслати повідомлення

                                 про це адміністратору інтернет-сервісу.

                       21.     Кожний користувач несе повну відповідальність за текст і фото,

                                 опубліковані у власному оголошенні.

                       22.    Усі опубліковані оголошення у товариському сайті відображаються

                                у випадковому порядку і кожного разу можуть відображатися по-

                                різному.

                       23.    Оголошення, розміщені до дня 15-03-2017, публікуються без-

                                коштовно.

                       24.    Несплата абонементу загрожує перенесенням оголошення до архі-

                                ву.

                       25.    Оголошення може бути видалене до закінчення абонементу шляхом

                                письмового повідомлення до адміністратора сайту.

                       26.    Користувач, що розміщує на сайті контактні дані, оголошення і зо-

                                браження, висловлює згоду на їх опублікування.

                       27.    Адміністратор може змінити оголошення, щоб видалити орфогра-

                                фічні помилки або такі, які порушують правила.

                       28.    Якщо адміністратор виявить порушення правил, порушення закону

                                або дії на шкоду інтернет-видання або особи третьої, може повідо-

                                мити правоохоронні органи, заблокувати профіль, а сплачений або-

                                немент не повертається.

                        29.   Користувач повинен змінити дані щоразу, коли вони змінюються.

                        30.   Адміністратор може відмовитися публікувати оголошення, не по-

                                даючи конкретної причини.

 

Кінцеві положення.

 

                         1.     Адміністратор інтернет-видання має право до зміни правил.

                         2.     Зміни правил будуть входити в життя з днем їх прийняття.

                         3.     Користаючи з порталу, виславлюється згода на всі вищезазначені

                                 пункти правил.

Вибери мову

polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls polish call girls